Manex IV - Biologizace firmy

Manex IV - Biologizace firmy

Biologizace firmy se zabývá problematikou zefektivnění pásma práce, a to přechodem od kultury pohodlné a neproduktivní poslušnosti ke kultuře vyznávající fraktální odpovědnost jednotlivých týmů a zaměstnanců. Fraktálně odpovědní lidé jsou ti, kteří v rámci svých pracovních týmů sami, bez tlaku vedení, zabezpečují zlepšování své práce na jednotlivých pracovištích, tak aby to přineslo dlouhodobý efekt pro celou organizaci.

Klíčovými pojmy jsou vyjednána fraktální odpovědnost autonomně-zmocněných týmů (AET) a Archa úmluvy mezi vedením organizace a AET. Fraktální odpovědnost týmů je výsledkem dohody, ne jednostranného rozhodnutí vedení. Archa úmluvy je výsledkem nově vybudovaného podnikatelského myšlení AET, který nabízí vedení organizace zlepšení ve všech pěti stupních volnosti (5 úrovních hodnotících ukazatelů). Vedení organizace přijímá a odměňuje ty oblasti, které jsou pro její podnikatelské záměry nejaktuálnější.

Pro implementační podporu Silma ’90 zajišťuje tréninky vyjednávání fraktální odpovědnosti, brainstorming řešení, včetně OKF kultivace.