Manex III - Strategie vnitřních změn

Manex III - Strategie vnitřních změn

Tento modul se věnuje strategii realizace vnitřních změn, která je soustředěna na vytvoření angažovaného kolektivu s vynikající úrovní synergické spolupráce. Měří míru nevyužití energie a času zaměstnanců a v osmi segmentech firemní kultury nastavuje efektivnější fungování řízení a lídrovství jako efektivních nástrojů pro zvýšení angažovanosti zaměstnanců.

Klíčovými pojmy jsou kultivační matice a energetizační strategie pro pět vývojových úrovní managementu firmy: od krizového, přes revitalizační, kultivační a sebekultivační, až po spontánní, který je nejvyšší formou, známou z řady špičkových inovačních a tzv. „svobodných firem“.

 

Pro rozvoj podnikové kultury se definuje vize firemní ctižádostivosti, hodnoty regulující chování lidí, ale i rozvoj firemní symboliky (poslání, hodnoty, vize) a manažerského stylu.

K tomu, aby se dostavily kultivační účinky na růst angažovanosti zaměstnanců, je definován časový program včetně rozsahu implementační podpory.