Co Vám nabízíme?

Společnost SILMA ’90 prošla od svého založení rozsáhlou inovací poskytovaných služeb od tréninku manažerských dovedností přes aplikaci metod „best practice“ k vlastnímu originálnímu know-how spirálového managementu aplikovaném v programu MANEX – Manažer excelence.

co-vam-nabizime-2Tento program vychází ze zkušeností, že prostá aplikace metod „best practice“ z úspěšných světových organizací nebyla vždy tak úspěšná, jak se očekávalo.

Důvodem je především fakt, že každá organizace je na jiné úrovni řízení zaměstnanců a procesů, a proto nelze „best practices“ z úspěšných organizací jednoduše zkopírovat.

Každá organizace si proto musí dát cíl vybudovat vlastní „best practice“. Respektování reálného stavu rozvoje organizace tak přineslo nejen výrazné zlepšení úrovně řízení organizací, ale i nárůst zájmu o služby společnosti SILMA ’90.

Klienty oslovuje především možnost exaktního měření úrovně angažovanosti zaměstnanců (tzn. sociálního kapitálu organizace) a úrovně potenciálu úspěšnosti jako rozhodujícího parametru výkonnosti organizace.

Toto měření dává majitelům a managementu obraz o reálné úrovni řízení firmy, očištěné od působení vlivu makroekonomických cyklů konjunktura/recese, stejně jako možnost porovnat ji s výkonností manažerů jiných firem, včetně rozpočtových a neziskových organizací.

Využití stejné metodiky při opakovaném měření poskytuje managementu jasnou zpětnou vazbu o efektivitě realizovaných změn.