Co Vám poznání a zavedení principů spirálového managementu přinese?

Získáte jasnou představu o tom, jaká je úroveň Vašich zaměstnanců a Vašich procesů a ve kterých oblastech existuje největší prostor pro zlepšení. Pravidelné opakování měření (1x za rok) Vám zajistí zpětnou vazbu, nakolik jste v realizaci zlepšování úspěšní.

Přijetím a úspěšnou realizací principů spirálového managementu upravíte styl řízení vedoucích pracovníků, kdy se bude snižovat podíl řízení „zákaz-příkaz“ a bude přibývat lídrovských principů řízení.

Tato změna bude mít pozitivní dopad do firemní kultury, protože dosáhnete vyšší angažovanosti Vašich zaměstnanců a zlepšení úrovně jejich spolupráce, což přinese následující pozitiva:

co-vam-firemni-strategie-prinese-1sipkaZaměstnanci převezmou větší zodpovědnost za výsledky své práce, díky čemuž budou pracovat rychleji, efektivněji a kvalitněji a navíc je to díky větší možnosti seberealizace bude více bavit.

sipkaAngažováním většího kolektivu naleznete více kreativních řešení (více hlav víc ví, navíc zaměstnanci znají problémy ve větších detailech).

sipkaVedení si vytvoří prostor pro inovace a koncepční práci, které vedou k vytváření a posilování konkurenčních výhod.

 

Celý program Vám umožní nastartovat a realizovat dlouhodobý proces změn, vedoucích k dosažení vedoucí pozice na trhu, stejně jako se to podařilo jiným českým a slovenským firmám, které se těmito principy dlouhodobě řídí (viz. reference).