Na jakých principech realizujeme rozvoj firem?

silma-4Nová diagnostika výkonnosti managementu vychází z principu chování živých systémů, které usilují o maximalizaci dynamické stability. Ta je cílem úsilí všech živých systémů ve vesmíru, protože znamená dlouhodobou, jištěnou a kvalitní existenci. Pokud by se cíl maximalizace dynamické stability redukoval jen na maximalizaci zisku (tj. jištění existence), ochuzuje tím život nejen o vyšší úroveň jištění, ale i dlouhodobost a kvalitu existence. Úsilí o maximalizaci zisku jako hlavní cíl firmy je tak z dlouhodobého pohledu kontraproduktivní, než když zisk vnímáme jako prostředek k dosažení ještě lepší konkurenční pozice.

Potenciál úspěšnosti jako jeden z hlavních ukazatelů výkonnosti práce manažerů je efektivně měřitelný pomocí míry entropie jak v sociálním, tak znalostním kapitálu. A právě v tom spočívá inovátorská práce SILMA ’90. Vyvinula systém měření, který dává objektivní diagnostiku reálného stavu výkonnosti managementu a tím i úroveň řízení. Nutno zdůraznit, že se nejedná o planou akademickou konstrukci, ale o dlouholetou praxi, ověřenou u stovek klientů se snadno srozumitelnou metodikou. Tato diagnóza výkonnosti vyvolává u klientů větší důvěru než kterýkoliv jiný ukazatel. Důvěryhodnost této diagnózy potvrzuje zájem našich klientů o opakovaná měření dosažené výkonnosti a o metodiku jejího růstu.

Nová metodika zlepšování výkonnosti managementu důsledně respektuje evoluční princip zohledňující výchozí stav, nejlepší metody pro zlepšování, až po cílový stav. Cílového stavu i průběžného zlepšování je dosahováno prostřednictvím zvládnutí vnitřní i vnější synergie. Tento postup přináší spirálovou dynamiku růstu bohatství, neboli ekonomickou úspěšnost (zisk), časovou úspěšnost (dlouhodobá prosperita) i přírůstek potenciálu úspěšnosti (zlepšování procesů a angažovanosti). Trvalý růst soutěžní excelence je tak usnadněn díky efektům spirálové dynamiky růstu.

Evoluční cesta k tomuto sebekultivačnímu cíli spirálového managementu byla zpracována do vzdělávacích modulů MANEX - MANAŽER EXCELENCE.