Manažer excelence – MANEX

Míra excelence neboli výjimečnosti managementu je dána tím, nakolik prakticky využívají zákonitostí komplexity života. Pouze toto totiž přináší růst synergie vzájemně závislých dílčích činitelů úspěchu, vedoucích k dosažení vysokého potenciálu úspěšnosti, vysoké úrovně dynamické stability, a tedy i růstu bohatství. Jedná se o následující dílčí ukazatele:

manex-1manex-2

1. Zdroj
Zdrojem úspěchu je přirozená lidská touha po osobním úspěchu (sociální kapitál), kterou je nutno kultivovat ve prospěch dosažení společného cíle celého kolektivu zaměstnanců, spolupracujících na úspěchu firmy.

2. Prostředek
Prostředkem k dosažení úspěchu je znalostní kapitál firmy, který lze chápat jako úroveň zvládnutí všech firemních procesů – čím vyšší je tato úroveň, tím efektivnější je přeměna energie zaměstnanců na práci vedoucí k dosažení cíle.

3. Prostředí
Prostředí vnitřní spolupráce pospolitosti musí svými parametry předčit úroveň soutěže ve vnějším prostředí (konkurence). Při střetu s konkurenty zvítězí jen ta firma, jejíž potenciál úspěšnosti bude vyšší než potenciál úspěšnosti konkurentů.

4. Čas
Čím je firma na vyšší úrovni, tím víc narůstá rychlost, množství, rozsah i nepředvídatelnost změn. Proto musí být pomalé lineární plánování budoucnosti nahrazeno strategií zkracování inovačních cyklů a rychlé reakce na změny.

Cílem musí být zvýšení potenciálu úspěšnosti neboli soutěžní pozice přinášející vyšší a dlouhodobější ekonomické efekty, ne krátkozraká maximalizace zisku. Tohoto cíle se dosahuje v průběhu 7 modulů MANEXŮ, jejichž součástí je diagnostika výkonnosti organizace i manažerů včetně stanovení konkrétních cílů pro rozvoj jejich excelence na práh dynamiky spirálového růstu bohatství.

Nejefektivnějším postupem pro realizaci jsou postupné workshopy, zahrnující školení jednotlivých MANEXů doprovázená praktickou částí obsahující řešení konkrétních témat a projektů z Vaší společnosti. Sled workshopů garantuje, že změny jsou skutečně realizovány a že jejich postup může být díky rychlé zpětné vazbě průběžně upravován.

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.