Manex I - Principy a zákonitosti spirálového růstu bohatství

manazer-excelence-1

Je průřezovým strategickým modulem, který objasňuje podstatu spirálového růstu bohatství, jeho zákonitostí a způsobu jejich využití. Klíčovým pojmem je potenciál úspěšnosti firmy (tj. úroveň připravenosti firmy na plnění náročných požadavků zákazníků a úspěšný boj s konkurencí), jehož dílčí i celkové parametry jsou změřeny a vysvětleny.

Měřením je zjišťovány statická i dynamická úroveň potenciálu úspěšnosti. Naměřené hodnoty vypovídají o existující úrovni rozvoje sociálního a znalostního kapitálu, stejně jako o tom, jaké má firma vytvořené předpoklady pro budoucí růst.

 

Sumární doporučení obsahuje seznam kritických oblastí a cílů pro nejbližší období, které je nutno vyřešit, aby se organizace posunula k hodnotám umožňujícím spirálový růst.

Podporou pro dosažení cílů je specifikace, vysvětlení a pomoc při rozvoji dovednosti nutných pro dosažení těchto cílů, případně je nabídnuta přímá spolupráce.