Co je spirálový management?

spiralovy-management-01Spirálový management

Základní podmínkou spirálového růstu je vztah komplexity vnitřního prostředí k turbulenci prostředí vnějšího. Pokud je komplexita vyšší než turbulence, spirálový růst může probíhat; při opačném poměru se bude spíše odvíjet spirála úpadku. Pro šanci růstu v budoucnosti je nutno zvládat nejen zákonitosti časového úseku, ale i nahodilosti časových okamžiků, jejíchž záludnost může pohřbít ambice každého účastníka soutěže s málo rozvinutými charakteristikami ostatních proměnných úspěchu.

Souhra zákonitostí těchto vzájemně závislých proměnných úspěchu vytváří jak růstové síly pro všechny tři složky bohatství, tj. jištění, kvalitu i časové trvání existence, tak otáčivé síly komplementárně působící komplexity, turbulence a principu neurčitosti. Rozvoj proměnných úspěchu umožňuje využití, tj. spřátelení hnacích sil zákonitostí spirálového růstu, což umožní přenést dřinu růstu na ně a těžit z jejich souhry = synergie ve smyslu hesla: „Kdo se dře, ten se udře, kdo si hraje, ten vyhraje.“

Podstatu spirálového managementu proto tvoří jak diagnostika míry využití hnacích sil dynamiky spirálového růstu, tak praxe jejich efektivnějšího zapojení pro přiblížení ke startovní čáře spontánního růstu.

Co znamená spřátelení se s přírodními zákonitostmi dílčích závisle proměnných úspěchu pro odstranění dřiny lze ilustrovat na příkladu evoluce rozvoje stromů. Stěžejní problém čerpání vody do výšky proti zákonu gravitace neřešila evoluce metodou dřiny, tj. pomocí čerpadel vyžadující dodávku energie, ale protisměrně působící přátelskou zákonitostí kapilárního vzlínání vody. Ne jinak se rozvíjela evoluční spirála i u jiných druhů rostlin a živočichů, neboť ke každé zákonitosti blokující dynamiku spirálového růstu lze nalézt řadu zákonitostí jeho dynamiku posilující. Život je vynalézavý jak z problémů učinit příležitosti. Spirálový management je proto nejen naukou o zákonitostech úspěchu, ale i o zákonitostech jak tento úspěch dosáhnout a to cestou maximální angažovanosti hnacích sil těchto zákonitostí.


Peníze jsou vždy až na druhém místě. Na prvním musí být touha být nejlepší.

Andrej Kopčaj