Zkušenosti - manažerské poradenství

Někdy se člověk setkává s rozdílnými přístupy k určité problematice a marketing je toho ukázkovým příkladem. Někteří jej mylně považují za cestu jak propagovat své služby, případně svou firmu, jiní naopak jej považují za klíčovou aktivitu ve firmě. Patřím k té druhé skupině, a také v tomto duchu vám nabízím konzultantské služby.

Firma Silma 90 pomáhá svým klientům jít po správné cestě k dlouhodovému úspěchu. Jak se ukazuje z praxe, tak rozhodujícím faktorem vždy byl, je a bude lidský element. Toto bezesporu platí dvojnásob u firem nabízející služby. ALE!! Toto vychází z předpokladu, že ve firmě fungují všechny procesy, ba dokonce jsou tyto procesy v rutinním režimu a lidé se jimi nemusí zabývat. Pokud tomu tak není, mohu vám s tím pomoci.

Zaměřuji se v první řade na zdokonalení procesů ve firmě, které souvisí se strategickým marketingem. Firmy díky tomu se docílí snížení rutinní zátěže zaměstnanců, kteří se pak mohou více věnovat kreativním a rozvojovým aktivitám pro firmu.

Druhý krok je pak zdokonalování mezilidských vztahů, teambuilding aj. Zlepšení těchto důležitých aspektů úspěchu ovšem musí předcházet zdokonalení manažerských dovedností leadrů. Mnoho majitelů firem přistupují k tomuto způsobu zvýšení konkurenceschopnosti velmi opatrně. Pro takové bych uvedl příklad z malé firmy.

Vžijme se do 80. let 20. století a představme si nově vzniklou firmu, spíše živnostníka. Firma si stojí na trhu dobře. Produkuje zboží, které jde na odbyt i bez reklamy. Během 15ti let ale vyroste konkurence a v oboru se situace zhorší. Firma více zacílí své produkty na svou skupinu těch nejlukrativnějších zákazníků. Za dalších 7 let se zase situace zhorší, přichází nová konkurence - supermarkety, které dokáží nabídnout nejnižší cenu. Firma má několik variant. Buď snížit ceny také a bude mít téměř nulový zisk nebo změni svou produkci a nebo nabídne něco víc než supermarket. Řekněme, že zvolí třetí variantu a začne klientům nabízet sice dráž, ale kvalitněji své produkty, do toho zapojí reklamu a podporu prodeje. Za další 3 roky pak přichází nadnárodní řetezec se stejnou specializací, který má své produkty kvalitnější a za skvělou cenu. K tomu všemu má kvalitní propagaci, PR, corporate identity. Jsme nyní v roce 2005 a firma je na trhu 25 let. To není málo. Už dvakrát dokázala konkurovat, tak dotřetice to nevzdá. Jakou ale může zvolit strategii? Snížit ceny? Zvýšit kvalitu? Zlepšit propagaci? Lépe zacílit své produkty? Nebo všechno najednou? Snížení cen už snad ani není možné, kvalita je na svém vrcholu... Dala by se zvolit jiná cesta? Ano, dala - investovat do zvýšování kvalifikace svých zaměstnanců, vytvořit pro ně správný motivační systém. Pokud vlastní zaměstnanci chodí do práce otrávení, bez nálady, netěší se tam, tak je zřejmé, že se to projeví na servisu zákazníkům, kteří se nebudou v takovém prostředí cítit dobře. O pár měsíců později přijde ekonomická krize, která sníží poptávku a jak potom odolat všem těm tlakům a přežít vše? Tyto změny jsou šokového charakteru a je tedy důležité nečekat až vzniknou, ale pokusit se je předvídat. Pokud se vám to zdá nereálné, tak je to tím, že právě ve vaší firmě neustále řešite problémy, které jsou rutinního charakteru a na rozvojové aktivity, vize, strategie, krizové plány vám nezbývá čas. Přirtom ty jsou neméně důležité ve srovnaním se správným chodem firmy. Jste tedy zahlcení denní rutinnou a když ne vy, tak i vaši zaměsntanci. Pojďte s tím něco udělat! Kreativitě se meze nekladou a vždy se najde správné řešení.

Na závěr: Co z tohoto příkladu plyne? Hned několik věci:

1. Časy změn se zkracují (dříve to bylo třeba i 10 let, dnes jsou to roky, ne-li měsíce, u nekterých produktů i týdny).

2. Firma v 80. letech mohla řešit svou konkurenceschopnost kosmetickými úpravami, ale v dnešní době je nutné mít 100% funkční všechny vnitřní procesy a také správně motivované zaměstnance.

  1. K tomu abychom měli čas řešit rozvojové otázky je nutné, aby rutinní procesy fungovaly autonomně a zaměstnanci nebyli vystavováni stresu z neustálého řešení nesrovnalostí.
  2. Po splnění bodu 4 pak firma může přijít na vytváření autonomních týmů zaměstnanců, což jinými slovy znamená, že když samotný zaměstnanec cítí, že může jakkoliv zkvalitnit proces, produkt, či jinou součást chodu firmy a nebo když vidí, že klienti poptávají produkty, které firma primárně neprodává, tak zajistí nápravu a má k tomu samozřejmě i pravomoc. Firma s takto fungujícími autonomními týmy je několikanásobně flexibilnější a schopnější odolat změnám na trhu, které jak jsem uvedl v bodu 1 přicházejí stále častěji a mohou tedy firmu existenčně ohrožovat.

Důležitý není úspěch firmy, ale "dlouhodobý úspěch firmy" a toho dosáhnout je mnohem složitější, než jako supernova - jednou zazářit.

V této kategorii nejsou žádné články. Jsou-li na stránce zobrazeny podkategorie, mohou obsahovat články.