Manažerské poradenství

Manažerské poradenství realizuje SILMA ’90 od roku 1991. Do roku 1995 převažoval přístup zavádění "best practise", neboli předávání těch nejlepších zkušeností, metod a dovedností nejlepších firem a poradenských organizací. Přestože o takto poskytované služby byl mimořádný zájem, zjistili jsme, že účinek pro zlepšení řídící úrovně manažerů se dostavoval jen pomalu a ještě pomaleji se zlepšovalo hospodaření firem.

Pro dosažení lepšího efektu pro klienta jsme se rozloučili s touto pohodlnou praxí. Vytvořili jsme novou diagnostiku reálného stavu manažerské výkonnosti i nový postup jejího zlepšování, vycházející z reálné výkonnosti a umožňující vytvoření vlastní "best practise".

silma-2Jsme poradenská a školicí organizace usilující o dosažení nejvyšší soutěžní pozice klienta, ne o implementaci nerealizovatelných nejlepších metod.

Tím, že vedeme klienta ke změření reálného stavu a k návrhu a vytvoření vlastního "best practise", zásadně zvyšujeme reálnost získání excelentní tržní pozice a dosažení jeho ekonomických cílů. Nejlepší praktiky, které velmi dobře fungují ve firmách, kde vznikly, nebereme jako cíl poradenství, ale pouze jako jeden z inspirativních vstupů. Jedná se o postup, který jediný vede ke skutečnému mistrovství v jakémkoliv oboru.

 

Cílová skupina:

Manažeři, vedoucí pracovníci, podnikatelé, zaměstnanci, kteří chtějí zvýšit efektivitu realizace firemních změn.

Praktické přínosy pro Vás:

 • Dozvíte se jak nastavit správné podmínky pro zavedení projektového řízení ve firmě
  • Naučíte se nadefinovat odpovědnost za úspěšnou realizaci změnových projektů
 • Budete umět připravit metodiky/standardy zajišťující, že všichni budou pracovat se stejnými podklady
  • Dozvíte se, jak řídit časové kapacity lidí zapojených do řízení a realizace změn
 • Zvýšíte úspěšnost změn správným nastavením cílů (pochopit rozdíl mezi očekáváním a cílem)
  • Budete umět připravit harmonogram změny tak, aby se i náročný cíl nejevil řešitelskému týmu jako splnitelný
 • Nastavíte si ukazatele, umožňující změřit úspěšné vyhodnocení dosažení cílů změn
  • Připravíte jednání řešitelských týmů tak, aby nebyla pro účastníky přehlídkou ztraceného času
 • Získáte řadu nástrojů a pomůcek, které Vám pomohou jednodušeji zvládat změny
  • Získáte praktické tipy, jak vše výše uvedené využít pro dosažení dlouhodobé prosperity
 • Vše si vyzkoušíte na praktických příkladech

Obsah:

sipkaCo to je změna, typy změn a různé přístup k jejich řešení (projekty, task management system …)
sipkaŘízení změn ve firmě – odpovědnosti, metodiky, rozvoj know-how, prezentace
sipkaPříprava a zadání projektu změny, projektové listy, kritéria úspěšnosti
sipkaHarmonogram realizace změny, WBS
sipkaSestavování řešitelských týmů, řízení kapacit
sipkaŘízení projektových prací
sipkaEfektivní realizace týmových schůzek
sipkaVyhodnocení a uzavření projektu, úspěšné převedení do standardu
sipkaV jakém prostředí budou změny realizovány úspěšně a v jakém ne
sipkaPostup zavádění řízení změn ve firmě
sipkaDobré i špatné zkušenosti z řízení změn 
sipkaPříklady k procvičení jednotlivých bodů

Program je postaven na zjednodušené verzi projektového řízení, upravené tak, aby ji uměli používat jak manažeři, tak operátoři ve výrobě. Bude veden formou workshopu a bude doplněn příklady z praxe. Vychází z vlastních zkušeností lektora.

Lektor:

Ing Kamil Košťál, MBA, Alog.

Zkušený manažer a konzultant. Pracoval postupně jako obchodník, ředitel marketingu, strategie, projektového řízení, řízení kvality, logistiky a personalistiky. Má bohaté zkušenosti s rozvojem lidí a procesů a řízením strategických změn.
Systematický přístup, detailní znalost procesů a jejich vazeb, důslednost, projektový přístup ke změnám a důraz na nárůst vnitrofiremní efektivity představují jeho přínos pro klienta.

kurz