Manex - Shrnutí

Manex - Shrnutí

Celý program manažer excelence-tvůrce spirálového růstu bohatství sleduje zásadní cíl: propojení poznatků o zákonitostech spirálového růstu bohatství s reálnou praxí jednotlivce, podniku, instituce, či jakékoliv pospolitosti a z tohoto propojení nalézat rozvojové impulsy jak pro teorii tak praxi managementu. I nejlepší teorie nemůže fungovat, jako jednoznačně formulován manuál úspěšnosti, neboť v souladu s Godelem nelze úspěšně řídit mnohoznačnost světa nástroji jednoznačnosti lidského poznání.

Lze však rozvíjet lidskou tvořivost tak, aby krok za krokem přeměňovala mnohoznačnost na jednoznačnost, což ji umožní odkrýt nové obzory mnohoznačnosti přeplněné novými příležitostmi pro růst všech tří složek bohatství.

No a to je hlavní smysl jak teorie spirálového managementu, tak její na praxi orientovaného programu manažer excelence-tvůrce spirálového růstu bohatství.