Historie společnosti SILMA ’90

Společnost SILMA ’90 s jedinečným know-how na měření a rozvoj sociálního potenciálu založil ing. Andrej Kopčaj, CSc. Jedinečnost tohoto know-how, shrnutého pod názvem Spirálový management, spočívá v tom, že se zaměřuje na zvýšení motivace a angažovanosti zaměstnanců firem na všech úrovních řízení jako na hlavní zdroj bohatství a dlouhodobé prosperity firem.

Společnost SILMA ’90 s jedinečným know-how založil ing. Andrej Kopčaj, CSc. Andrej Kopčaj absolvoval Hutnickou fakultu VŠB v Ostravě (1967) a poté nastoupil do společnosti Vítkovice. Po působení v řadě technických profesí se stal nejprve investičním a následně výrobním ředitelem celého koncernu. Mezitím dokončil postgraduální studium na VUT v Brně, později vědeckou aspiranturu na VŠB v Ostravě na stejné téma – matematické optimalizační metody v řízení.

Po návratu z kurzu pořádaném York University v kanadském Torontu (zde získal hlavní cenu nejlepšího absolventa) založil manažerský vzdělávací tým (1991). Následně přešel do soukromé sféry a založil společnost KOPČAJ-SILMA ’90 zaměřenou na poradenství v oblasti strategického řízení, restrukturalizace firem, strategie rozvoje podnikové kultury, kultivace a řízení lidských zdrojů. Zároveň působil jako vedoucí katedry managementu na ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě.

Společnost KOPČAJ-SILMA ’90 se stala zakládajícím členem konsorcia SILMA GROUP, které úspěšně působí v průmyslu, zemědělství, obchodě, stavebnictví, pojišťovnictví, v nemocnicích, potravinovém maloobchodě i ve státní správě v České i Slovenské republice.

Andrej Kopčaj (1943) je autorem knih "Košatění bohatství" (1997), "Řízení proudu změn" (1999) a "SpirálovýSpolečnost SILMA ’90 s jedinečným know-how založil ing. Andrej Kopčaj, CSc. management" (2007). Své zkušenosti z transformačních procesů přednášel v českých i mezinárodních kurzech a publikoval v odborných časopisech. Využíval při tom bohaté zkušenosti z vlastní manažerské praxe.

V současnosti je vzdělávání v oblasti Spirálového managementu a další rozvoj tohoto jedinečného know-how zajišťováno partnery vyškolenými v oblasti Spirálového managementu.

Po smrti zakladatele navázal na více než dvacetiletou tradici ve vzdělávání jeho syn Pavel Kopčaj ve spolupráci s Kamilem Košťálem, který se díky dlouholeté spolupráci s Andrejem Kopčajem stal nositelem jeho know-how v oblasti Spirálového managementu a řízení strategických změn.