Manex V - Dynamika spirálového růstu bohatství

Manex V - Dynamika spirálového růstu bohatství

Dynamika spirálového růstu bohatství skládá dílčí zákonitosti dílčích činitelů úspěchů do uceleného systému podmínek vzniku, rozvoje a zániku dynamiky spirálového růstu. Cílem je vytvořit prostředí, které umožní nejlépe vyřešit protiklad individuálních a společných zájmů tím, že využije individuální zájmy, cíle a motivaci každého jednotlivce ve prospěch celku (firmy).

Tento modul se zabývá jednak tím, jak „já“ změnit na „my“, jednak tím, že firma může být úspěšná pouze za předpokladu, pokud úroveň jejích vnitřních dovedností (komplexity) je na vyšší rovni, než je úroveň turbulence vnějšího prostředí.

 

Klíčovými pojmy jsou dynamika, komplementárnost hnacích sil spirálového růstu, dynamická stabilita a vzájemně závislé proměnné činné rovnováhy.

Jedná se o teoreticky náročnější modul, nicméně s řadou názorných propojení teorie a praxe podniků. Z porovnání reality praxe a potřebami dalšího prohlubování dynamiky spirálového růstu se odvíjí implementační podpora pro nastolení žádoucí dynamiky rozvoje podniku.