Manex VI - Zpětnovazebný commitment

Manex VI - Zpětná vazba

Zpětnovazebný commitment se zabývá časovými aspekty rozvoje spirálové dynamiky růstu bohatství. Pro urychlení dynamiky růstu se přechází z dominantně vertikálních zpětných vazeb regulace výkonnosti pracovníků (kritika, hodnocení shora dolů) na regulaci horizontálně působící zpětné vazby (sebehodnocení jednotlivců i týmů).

Manažeři i zaměstnanci v tomto systému obdrží na své chování i práci rychlejší, věrohodnější a tím i efektivnější odezvu než při tradičním modelu ze vztahu nadřízený x podřízený.

 

 

Klíčovými pojmy jsou dynamická struktura času, komplementárnost strategie zákonitosti časového úseku a náhodilosti časového okamžiku předvídatelnost budoucnosti a zpětnovazebný commitment.

Pro uplatnění v praxi se aplikuje efektivní systém, který na nežádoucí odchylky v chování či výkonnosti lidí poskytuje zpětnou vazbu spolupracovníků a tím zkracuje čas nápravy. Pro pozitivní přijetí zpětné vazby lze podpůrně uskutečnit trénink dovednosti zejména v oblasti sebepoznání, komunikace a řešení konfliktů.