Termíny kurzů

kurz

MANEX – Manažer excelence

sipkaNejvětších úspěchů dosahují firmy a lidé, kteří jsou v některé oblasti excelentní. A největších úspěchů dosahují manažeři, kteří vědí, kam směřují a umí vybudovat tým angažovaných spolupracovníků. Jaké zákonitosti vedou k excelenci? Jak nastartovat a udržet v otáčkách spirálu trvalého růstu? Jak vybudovat angažovaný tým? Jak zajistit, aby lidé sami chtěli? Na tyto a další podnětné otázky naleznete odpovědi na semináři Manažer Excelence.

 

Strategický management

sipkaNejlepšími sportovci nejsou ti, kteří neustále usilovně trénují, ale ti, kteří znají své silné a slabé stránky, mají jasné cíle a efektivní tréninkový plán pro jejich dosažení, kteří cyklicky střídají trénink s odpočinkem, a kteří na základě pravidelné zpětné vazby systematicky upravují svůj tréninkový plán. V úspěšných firmách platí podobné principy. Proto je s podivem, jak málo firem se systematicky věnuje své budoucnosti a budování a posilování svých konkurenčních výhod. Dřou, aniž by věděly proč, a aniž by to mělo požadovaný efekt. Pokud chcete tento bludný kruh rozseknout, přijďte se inspirovat na náš seminář postavený na inspirativních praktických příkladech.

 

Efektivní realizace firemních změn

sipkaZahájeny desítky změn, ale minimum z nich dotaženo do úspěšného konce. Všechny změny řídí ředitel nebo management, zaměstnanci jsou pasivní. Každý člověk řeší změnu jinak, po svém. Příliš složitá nebo naopak vůbec žádná dokumentace a postupy, minimální informovanost o stavu a výsledcích zaváděných změn. To jsou typické bolesti firem, souhrnně nazvané jako „realizační impotence“. Pokud hledáte ověřené, jednoduché a inspirativní postupy, zahrnující i způsob jejich zavedení ve Vaší firmě, tento seminář Vám rozhodně pomůže.

 

Špičková personální práce s lidmi

sipkaLidé by podle slov manažerů měli být tím nejcennějším, co ve firmě mají. Pravidelně investují do jejich rozvoje, řeší různé benefity, organizují team-buildingové akce, na práci s lidmi najali personalistky, zřídili firemní Facebook, a přesto na to vše lidé nereagují tak, jak by očekávali. Při hlubším pohledu lze zjistit, že ve skutečnosti se k lidem nechovají jako k investici, ale k nákladu, odpovědnost za práci s nimi „přehodili“ na personalistku, nabízejí lidem benefity, o něž tito lidé nestojí a na firemním webu nebo Facebooku si přečtete věci, které neodpovídají realitě a zaměstnanci jim to v komentářích dají jasně najevo. Platí, že chování lidí je většinou jen zrcadlem odrážejícím to, jak se k nich chová firma. Pokud opravdu hledáte způsob, jak změnit systém práce s lidmi a tím dosáhnout i změny jejich postojů, získáte na semináři řadu praktických podnětů, jak na to.

 

JAKÉ JE HESLO MOUDRÉHO MANAGEMENTU

Prožil jsem v řízení managementu větší část svého života. Vždy mne fascinoval jeho smysl a proměny. Lidé řídí a jsou řízeni nejen v práci, ale managementem církve, případně politické strany, jako věřící, jako příslušníci strany. Řídíme svůj život, život své rodiny, neboť řízení má umožnit co nejefektivnější způsob vynakládání životního času a energie k tomu, abychom se měli lépe. Naplnění tohoto smyslu se však lidskou historií prodírá velmi těžkopádně. V managementu práce jsme dříve budovali rozvinutou socialistickou společnost, nyní maximalizuje zisky akcionářů. Po většinu lidské historie vítězil smysl řízení toho, kdo řídil, byť v neprospěch řízeného, který musel vykonávat práci v souladu s příkazy a zákazy řídícího.

Jedenadvacáté století je konečně nadějí pro nalezení smyslu práce i pro řízeného. Důvod není, díkybohu, pouze humanistický, neboť humanita se proti ekonomice těžko prosazuje. Poprvé v historii je i důvod ekonomický. Když totiž děláme něco, co nás baví, jsme neunavitelní a tvořiví. Naopak když musíme dělat něco, co je nám protivné, unavuje nás to. Proto moudrý management nevytváří lidský prostředek, ale touhou po kvalitě života rozvíjí odpovědný, tvořivý lidský zdroj. Dosažení přeměny člověka z prostředku na zdroj však vyžaduje splnit podmínku, kterou vyslovil geniální Edison: „ v práci nejde jen o to, abychom dělali, co máme rádi, ale abychom měli rádi to, co děláme,“ V prvním případě by to byl chaos, ve druhém výsledek moudrého managementu 21. století - šťastnější a bohatší člověk.

 

Andrej Kopčaj,

zakladatel firmy SILMA ´90